فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۸۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال هشتم، دی ۱۳۶۵، شماره ۸۲

 

مقاله:

ارزیابی عملکرد الگوریتم های بازگشتی و تکراری برای مسئله برج های هانوی- میر محمدصادقی

بررسی روش های متداول در جستجوی درون جدول ها – رامین صفوی

مدل سازی مبتنی بر نظریه احتمال: از فیزیک تا علوم کامپیوتر – درگاهی نوبری- ثابت فخری

شبکه های اطلاعاتی مرزهای تحقیقاتی را از میان بر می دارند- مرکز آموزش و تحقیق و توسعه شرکت بوتان

 

بخشها:

اخبار جهان

اخبار انجمن

اخبار ایران

آشنایی با سازمان های و مراکز کامپیوتری جهان- انجمن ماشین های محاسب(ACM) بزرگترین انجمن کامپیوتری جهان