فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، شهریور ۱۳۵۸ ، شماره ۳

 

مقاله:

کاربرد پردازنده های مایکرو در کنترل ترافیک و حمل و نقل

 

بخش ها:

سرمقاله

واژه ها

اخبار انجمن

اخبار جهان

آشنایی

یادداشت

نوآوری ها

برای خنده