فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۷

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال اول، دی ۱۳۵۸ ، شماره ۷

 

مقاله:

آزمایش حافظه های نیمه هادی با …- علیرضا کاویان پور

بسوی عدم وابستگی در زمینه سخت افزار- میرزا عبداللهی

نظری اجمالی به مقاله “آیا کامپیوتر …”- ابراهیم بهجت

 

بخش ها:

اخبار انجمن

واژه ها

اخبار ایران

اخبار جهان

در شورا

نامه ها

آشنایی – فهرست اسامی اعضای انجمن انفورماتیک ایران

برای خنده