وبینار قابلیت معماری سازمانی در چارچوب COBIT 2019

 1605

گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران برگزار می‌کند:

وبینار قابلیت معماری سازمانی در چارچوب COBIT 2019

  • آشنایی با چارچوب COBIT 2019
  • مفهوم اهداف مدیریتی در COBIT
  • قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی منطبق با COBIT

یکشنبه 24 بهمن ماه 1400 ساعت 18:00 تا 20:00

لینک ثبت‌نام رایگان در ایسمینار: https://eseminar.tv/wb53097

اشتراک :