انتشار شماره 62 خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران

 436

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 62 مربوط به بهمن ماه 1400 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید. 

اشتراک :