برگزاری سومین وبینار گروه تخصصی هوش مصنوعی

 1032

سومین وبینار گروه تخصصی هوش مصنوعی انجمن در تاریخ 6 دی ماه 1400 توسط خانم آذین عسگریان، پژوهشگر علمی کاربردی هوش مصنوعی در شرکت جورجین کانادا برگزار شد. موضوع سخنرانی خانم عسگریان، «جایگاه کنونی هوش مصنوعی در علم و صنعت» بود.

در این وبینار که با حضور 70 نفر برگزار گردید، به پیشرفت‌های شگرف هوش مصنوعی در ده سال گذشته اشاره شد و سپس زیرشاخه‌های مختلف این رشته و کاربرد آن‌ها در صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در انتها، به آیندۀ هوش مصنوعی و فرصت‌های علمی کاربردی آن پرداخته شد.

 در پایان این وبینار یک ساعته که با استقبال زیاد شرکت‌کنندگان روبرو گردید، به مدّت نیم ساعت به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از خانم آذین عسگریان به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این وبینار صمیمانه قدردانی می‌نماید.

اشتراک :