برگزاری چهارمین وبینار گروه تخصصی هوش مصنوعی

 1061

چهارمین وبینار گروه تخصصی هوش مصنوعی انجمن در تاریخ چهارشنبه 8 دی ماه  1400 توسط آقای محمدحسین بهاری، دانشجوی دکتری در دانشگاه EPFL برگزار شد. موضوع سخنرانی آقای بهاری، «معرفی مدل‌های تعمیم‌پذیر پیش‌بینی از طریق افزودن دانش به شبکه» بود.

در این وبینار که با مشارکت حدود 50 نفر برگزار گردید، دربارۀ مسائل ماشین‌های خودران و بهبود دقّت پیش‌بینی مسیر برای برنامه‌ریزی حرکت بحث شد و در پایان به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای محمدحسین بهاری به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این وبینار صمیمانه قدردانی می‌کند.

اشتراک :