مراحل اجرایی تفاهم‌نامۀ انجمن با انجمن آموزشی مهندسی

 1216

همان‌گونه که در شمارۀ پیشین گزارش کامپیوتر به اطلاع اعضای گرامی انجمن رسانده شد، تفاهم‌نامۀ همکاری بین انجمن انفورماتیک ایران و انجمن آموزش مهندسی ایران به‌منظور استفادۀ بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندسازی‌های علمی-پژوهشی دو انجمن در راستای نیل به اهداف آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگ‌سازی منعقد گردیده است.

به موجب مادّۀ 3 این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای متشکل از 2 نفر از هر یک از دو انجمن با عنوان کارگروه مشترک به منظور پیشبرد اجرای مفاد تفاهم‌نامه تشکیل می‌شود.

از سوی انجمن انفورماتیک ایران، آقایان مهندس سیّدعلی آذرکار (دبیر انجمن) و دکتر علیرضا خلیلیان (عضو هیئت مدیره) و از سوی انجمن آموزش مهندسی ایران، آقایان سیّد ابراهیم ابطحی (عضو مادام‌العمر) و دکتر رامتین خسروی (عضو هیئت مدیره) برای عضویت در کارگروه مشترک معرفی گردیده‌اند که به زودی جلسات خود را آغاز خواهند کرد.

امید است با تشکیل کارگروه مشترک، مراحل اجرایی این تفاهم‌نامه هر چه سریع‌تر آغاز شود و همکاری این دو انجمن باعث ارتقاء فعالیت‌های علمی آن‌ها گردد.

اشتراک :