نشست تخصصی آینده‌اندیشی فرهنگ،‌ آموزش و هوش مصنوعی

 845

نشست تخصصی: «آینده‌اندیشی فرهنگ،‌ آموزش و هوش مصنوعی»

هدف: آینده‌پژوهی تحولات فضای جهانی و ملی مرتبط با گسترش هوش مصنوعی در حوزه‌های فرهنگ، علم، فناوری و آموزش 

برگزارکننده: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

محورهای نشست: 1. هوش مصنوعی: چیستی و کاربردها؛ 2. مطالعات بنیادین هوش مصنوعی؛ 3. هوش مصنوعی و آینده علم، فناوری و آموزش و 4. سیاستگذاری و حکمرانی هوش مصنوعی

تاریخ برگزاری: سه شنبه21 تیرماه 1401
زمان برگزاری: از ساعت 8:30 تا 18
شرکت در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و شرکت‌کنندگان می‌توانند به شکل حضوری و مجازی در این نشست شرکت کنند.

مکان برگزاری: تهران، خیابان پاسداران، خیابان مؤمن نژاد(گلستان یکم)، شمارۀ 124

نشانی الکترونیک نشست: http://b2n.ir/iscs 

نشانی دریافت اطلاعات تکمیلی: https://b2n.ir/iscs-AI

اشتراک :