انتشار خبرنامه شماره 71 انجمن آموزش مهندسی ایران

 419

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 71 مربوط به آبان ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اشتراک :