انتشار خبرنامه شماره 72 انجمن آموزش مهندسی ایران

 94

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 72 مربوط به آذر ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اشتراک :