برنامه زمانبندی و دعوت به کنفرانس سیستم‌های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضی کاربردی

تاریخ انتشار: 1401/11/30
بازدید: 293

به استحضار می‌رساند کنفرانس سیستم‌های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضی کاربردی در روز 14 اسفند 1401 طبق زمانبندی پیوست‌شده برگزار خواهد شد.

فایل زمانبندی را از اینجا دریافت نمایید.