وبینار «پایه‌گذاری ستون‌های بانک دیجیتال با کمک BIAN» برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1402/08/07
بازدید: 724

چهارمین وبینار ماهانه گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران در سال 1402 با عنوان «پایه‌گذاری ستون‌های بانک دیجیتال با کمک BIAN» در تاریخ 1402/7/24 از ساعت 18:00 تا 20:00 با  حضور 20 نفر از علاقه‌مندان برگزار شد.
در این وبینار آقای محمدجواد زارعی پس از تشریح ویژگی‌های سازمان دیجیتال و معرفی معماری مرجع BIAN، به بیان کاربرد این معماری مرجع در پیاده‌سازی یک بانک دیجیتال پرداختند و در پایان به پرسش‌های حاضران پاسخ گفتند.

همچون وبینارهای پیش، اسلایدهای این وبینار از طریق سایت www.isi-ea.ir و فیلم ضبط شده وبینار از طریق سایت www.eseminar.tv قابل دسترس است.