چگونه نهضت ضد فرهنگ دهه شصت به شکل‌گیری صنعت رایانه‌های شخصی انجامید؟

ماجراهای پشت پرده

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 643

  قیمت : 70,000 تومان
     ماجراهای پشت پرده
     چگونه نهضت ضد فرهنگ دهه شصت به شکل‌گیری صنعت  رایانه‌های  شخصی انجامید؟
     نویسنده : جان مارکاف
     مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ