برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها

تاریخ انتشار: 1402/08/26
بازدید: 139

انجمن انفورماتیک ایران آمادگی برگزاری دوره‌های زیر را برای کارشناسان سازمانهای مختلف به‌صورت حضوری در محل آن سازمان‌ها و یا به‌صورت مجازی دارد

 1. کارگاه نیم روزه تدوین توافقنامه‌های سطح خدمات
 2. کارگاه یک روزه طراحی و استقرار پیشخوان خدمات
 3. کارگاه نیم روزه طراحی کاتالوگ خدمات
 4. کارگاه یک روزه ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 5. کارگاه نیم روزه برون‌سپاری خدمات و محصولات فناوری اطلاعات
 6. کارگاه نیم روزه همسوسازی IT  با کسب وکار (IT Alignment) از طریق COBIT5
 7. کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات (IT Governance) از طریق COBIT5
 8. کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات IT Governance))
 9. کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کسب و کار ISO2012:22301
 10. کارگاه نیم روزه راهبری فناوری اطلاعات و ITBSC
 11. کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات فناوری اطلاعات
 12. کارگاه یک روزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 13. کارگاه سه روزه ITIL V3 Foundation 2011
 14. کارگاه یک روزه مدیریت مخاطرات فناوری اطلاعات
 15. کارگاه سه روزه دوره جامع  COBIT5
 16. کارگاه نیم روزه توسعه نیازمندی‌ها مبتنی بر چارچوب CCMI-ACQ  و استاندارد ISO/IEC29148:2011
 17. دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفه‌ای

ویژگی‌های این کارگاه‌ها عبارتند از:

 • مشارکت گروهی، بحث و انجام سناریو، حل نمونه آزمون‌های امتحانی
 • استفاده از مثال‌های مرتبط با حوزه فعالیت هر کسب وکار
 • برگزاری دوره حداقل توسط دو مدرس دارای مدرک بین‌المللی
 • برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی
 • ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن انفورماتیک ایران
 • ارائه مستندات آموزشی

علاقه‌مندان می‌توانند با دفتر انجمن انفورماتیک ایران (66412861 و 66412976) و یا نشانی پست الکترونیکی member@isi.org.ir  تماس بگیرند.