برگزاری کنفرانس مشترک با پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

تاریخ انتشار: 1402/08/26
بازدید: 12

براساس توافق به عمل آمده، کنفرانس بین‌المللی دو سالانۀ رایانش و سیستم‌های توزیع شده و رایانش پرسرعت (DCHPC 2024) که تاکنون از سوی گروه تخصصی محاسبات و سامانه‌های توزیع شدۀ انجمن انفورماتیک ایران سازمان‌دهی و برگزار شده است، (DCHPC 2018  و DCHPC 2022)، از این پس با همکاری مشترک پژوهشکدۀ علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) برگزار خواهد شد. زمان برگزاری این کنفرانس در اواسط بهار هر دو سال یکبار خواهد بود. 
متن کامل این توافق‌نامه به امضای آقای دکتر پژمان لطفی کامران، رئیس پژوهشکده علوم کامپیوتر و آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، رسیده است.