دیدار سالانه پیشکسوتان و مدیران انجمن انفورماتیک ایران

تاریخ انتشار: 1403/02/15
بازدید: 732

دیدار سالانه پیشکسوتان و مدیران انجمن در تاریخ چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در محل موزه کامپیوتر ایران برگزار و به میزبانی آقای مهندس سعادت برگزار شد.

دیدار سالانه پیشکسوتان و مدیران انجمن در تاریخ چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در محل موزه کامپیوتر ایران برگزار و به میزبانی آقای مهندس سعادت برگزار شد. در این گردهمایی، آقایان مسعود مرتضوی، مسعود صفاری، سیدعلی آذرکار، سعید امامی، محمدحسن محوری، احمد مرآت نیا، لطفعلی بخشی، ابراهیم نقیب زاده مشایخ، محسن صدیقی، نصرالله جهانگرد، ناصرعلی سعادت، محمد گنج تابش، رضا کرمی، علی پارسا، پرویز ناصری، اسلام ناظمی و محمدحسن برادران قاسمی حضور داشتند.
بازدید  از موزه کامپیوتر ایران نیز در این برنامه گنجانده شده بود که مورد تحسین همه حاضران قرار گرفت و بارها با تشویق ایشان روبرو گشت.
انجمن انفورماتیک ایران از آقای مهندس ناصرعلی سعادت، عضو برجسته انجمن و بنیانگذار موزه کامپیوتر ایران، به خاطر میزبانی این مراسم صمیمانه قدردانی می‌کند.