انتخاب اعضای جدید هیئت مدیرۀ انجمن

تاریخ انتشار: 1403/04/17
بازدید: 92

انتخاب اعضای جدید هیئت مدیرۀ انجمن

چهل و پنجمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن در تاریخ 13/04/1403 برگزار شد. در این جلسه، انتخابات برای تعیین بیست و یکمین هیئت مدیرۀ انجمن انجام گرفت و آقایان ابراهیم نقیب زاده مشایخ، دکتر اسلام ناظمی، مهندس سیّدعلی آذرکار، سیّدابراهیم ابطحی و مهندس محمدحسن محوری به عنوان اعضای اصلی و آقایان دکتر محمد گنج تابش و دکتر شمس الله قنبری به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره حائز اکثریت آراء شدند. همچنین آقای دکتر افشین نیاکان به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش نیک نامی به عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.