جایزه دکتر انواری

     بخش ایرانِ انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) به منظور تقدیر از تلاشگران و اثرگذاران در توسعه پایدار

     حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ترویج و گسترش علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه علوم کامپیوتر و فناوری

     اطلاعات و ایجاد انگیزه جایزه‌ای را تحت عنوان جایزه روان‌شاد دکتر مرتضی انواری به یکی از تأثیرگذارترین افراد در

     حوزه رایانش و انفورماتیک اعطاء می‌نماید. برای آگاهی از شرایط جایزه دکتر انواری این آیین‌نامه را مطالعه کنید.