شماره 245 (آذر و دی 1398)

اشتراک :
شماره 245 (آذر و دی 1398)


فهرست مقاله

  • مقاله

آشنایی با استانداردهای ایزو در حوزۀ معماری-رضا کرمی

  بررسی تأثیر پوشیدگی نواحی مختلف چهره برسیستم بازشناسی چهره- فاطمه‌سادات قیاسی، کریم فائز

   ضرورت و محتوای مرکز تبادل اطلاعات و خدمات استانی-فرها مردوخی، مازیار مباشری، پریسا صیادی، مهنوش فتاحی

چگونه هر یک از وظایف سازمانی را برای تحوّل دیجیتال تجهیز کنید -بتول ذاکری

        درس‌هایی از مهندسی نرم‌افزار: شیوه‌های موفق و ناموفق مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری -سیّدعلی آذرکار

چگونه نشریه‌نماها را تشخیص دهیم؟ -علیرضا خلیلیان

7

12

20

30

45

62

  • گزارش
انتشار سیزدهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی

43

  • بخش ها

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

دیدگاه- پیشرفت معماری‌سازمانی در ایران و کمیت‌گرایی حیرت‌آور در پذیرش دانشجو- سیّدابراهیم ابطحی

خواندنی- مهارت‌های نرم‌ (قسمت چهارم) ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

فراخوان- دعوت به مشارکت برای بهسازی فعالیت‌های انجمن انفورماتیک ایران-سیّد ابراهیم ابطحی

استاندارد- معرفی استاندارد 23396: قابلیت‌های ابزارهای بازنگری- سیّدعلی آذرکار

کتاب‌شناسی- دیدگاه‌هایی در فلسفۀ فضای مجازی، فلسفۀ اطلاعات و متافیزیک واقعیّت مجازی– سیّد ابراهیم ابطحی

گوناگون- استراماچونی، بوشناسی با دل‌های آبی– حسین آخانی

سرگرمی

3

18

33

52

54

64

67

69