شماره 237 (فروردین و اردیبهشت 1397)

اشتراک :
شماره 237 (فروردین و اردیبهشت 1397)


فهرست مقاله

  • مقاله

آشنایی با سیستم‌های اعتماد و شهرت-علیرضا خلیلیان، مرضیه فریدونی، شکوفه نوروزی

تشخیص جوامع در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری-زهرا قربانی کوجانی، محمدرضا خیام باشی

مدل‌سازی تشخیص حرکت با استفاده از تأخیرات سیناپسی -محمّدصالح وحدت‌پور، محمّد گنج‌تابش

درس‌هایی در مهندسی نرم‌افزار: دلایل فنی و اجتماعی شکست پروژه‌های نرم‌افزاری - سیّدعلی آذرکار

طراحی و پیاده‌سازی حافظۀ نهان توزیع شده در سیستم‌های با کارایی بالا-حمزه خانجانزاده، مهدی خلیلی

       
 

7

12

20

37

59

  • گزارش

تخصص در زمینۀ زنجیرۀ بلوکی، بالاترین مهارت مورد نیاز در بازار کار -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

سؤالات نوزدهمین مسابقۀ برنامه‌نویسی دانشجوئی اِی‌سی‌ام- گیتی امیدوا

بازدید اعضای شاخۀ دانشجویی انجمن از شرکت همکاران سیستم

انتشار هفتمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی

 

18

30

48

67

  • بخش ها

خبار (انجمن،ایران،جهان

دیدگاه- کنکاشی در ضرورت پژوهش در مشخصات ارتباطی جهان مجازی-سیّدابراهیم ابطحی

خواندنی- بازنگری در کار (قسمت اوّل)-ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای 29110 (قسمت دوم)- - سیّدعلی آذرکار

کتاب‌شناسی- اصول اخلاق در فناوری اطلاعات -سیّد ابراهیم ابطحی

سرگرمی

2

27

44

50

63

59