شماره 244 (خرداد تا آبان 1398)

اشتراک :
شماره 244  (خرداد تا آبان 1398)


فهرست مقاله

  • مقاله

تشخیص زبان در شبکه‌های اجتماعی-ندا ناصری، مصطفی صالحی، محمود بی‌جن‌خان، هادی ویسی، وحید رنجبر

  مدیریت دارایی‌های انسانی- سیّدعلی آذرکار

به‌کارگیری ابزار CAD مبتنی بر تکنیک‌های محاسبات نرم-نجمه صیادی شهرکی، علی محمدی

پیش‌بینی تعداد پسندهای ویدئوهای یوتیوب -علی خالقی، هادی حیدر، رامین وکیلی، کامران محمودی

        حفاظت از عمارت شیشه‌ای -علیرضا خلیلیان

اصول و کاربردهای مدل‌سازی ریاضی مسایل تصمیم‌گیری -عاطفۀ حسن‌زاده
 

8

15

22

34

46

49

  • گزارش

رایانش مرزی - ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ - فریدۀ مشایخ

انتشار سیزدهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی

20

31

60

  • بخش ها

اخبار (انجمن،ایران،جهان)

دیدگاه- کمینه‌گرایی رقمی- - سیّدابراهیم ابطحی

خواندنی- مهارت‌های نرم‌ (قسمت سوم)- ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

کتاب‌شناسی- فلسفۀ هنر رایانه‌ای، بازی وارگی، کسب و کار اجتماعی-سیّد ابراهیم ابطحی

گوناگون- بیانیۀ انجمن ریاضی

سرگرمی – زبان‌های برنامه‌نویسی کامپیوتر

2

28

38

56

62

63