شماره 240 (آذر و دی 1397)

اشتراک :
شماره 240 (آذر و دی 1397)


فهرست مقاله

  • مقاله

چهارچوبی برای محتواگزینی مدل پایه دروس دانشگاهی اخلاق و آداب در علوم و فناوری- سیدابراهیم ابطحی

نگارش فارسی با کامپیوتر: مروری بر دشواری‌ها و راهکارها - بهروز پرهامی

مطالعۀ تجربی روی کیفیت برنامه‌های اندروید نوشته شده به زبان کاتلین - علیرضا خلیلیان

تعیین شدت قطبیت نظرات فارسی - مرضیه باباعلی، محمدعلی نعمت‌بخش، افسانه فاطمی

پایان دوران سلطۀ مدیریت زنجیرۀ تأمین -رزیتا مرعشی

       
 

10

18

22

38

56

  • گزارش

سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست‌شناسی تا هوش مصنوعی – محمد گنج‌تابش

گرامی داشت چهلمین سال فعالیت انجمن انفورماتیک ایران -

دومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی -

 

20

32

53

  • بخش ها

خبار (انجمن،ایران،جهان

خواندنی- بازنگری در کار (قسمت چهارم)- -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

دیدگاه- نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران - سیّدابراهیم ابطحی

کتاب‌شناسی- فناوری‌های نوین آموزشی از یادگیری تا ارزیابی- سیّد ابراهیم ابطحی

گوناگون- چهل سال نشر و بخشش آگاهی-علی موفقی اردستانی

سرگرمی

2

25

44

58

63

64