اعلامیه شماره 201

تاریخ انتشار: 1398/08/18
بازدید: 9
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانۀ
انجمن انفورماتیک ایران
(دعوت دوم)

سی و پنجمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت دوم) در تاریخ چهارشنبه 16 مهرماه 1393 ساعت 30/16 در محل سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (انتهای خیابان کارگر شمالی – نرسیده به انرژی اتمی) برگزار می‌گردد. دستور جلسۀ مجمع عمومی به قرار زیر است: 1- گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره 2- گزارش مالی و تصویب ترازنامه 3- انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی 4- بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در آینده بدین وسیله از کلیۀ اعضای پیوسته، افتخاری و برجستۀ انجمن برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی دعوت به عمل می‌آید. لازم به ذکر است که برطبق اساسنامۀ انجمن، جلسۀ مجمع عمومی در دعوت دوم با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.
هیئت مدیره