مجله علوم رایانشی

تاریخ انتشار: 1402/04/11
بازدید: 1180

به موجب نامۀ شمارۀ 127808/18/3 مورخ 1394/6/30 مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست انجمن انفورماتیک ایران برای انتشار مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی در جلسۀ کمیسیون نشریات علمی در تاریخ 94/06/04 مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. 

برای مشاهده وبگاه مجله اینجا کلیک کنید.