اعضای افتخاری

تاریخ انتشار: 1402/07/13
بازدید: 1018

بر طبق اساسنامه انجمن، اشخاص حقیقی با سابقه درخشان آموزشی، پژوهشی و علمی در رشته انفورماتیک، یا سابقه فعالیت‌های سازنده در زمینه فناوری اطلاعات و یا کمک‌های عمده در پیشبرد هدف‌های انجمن با تشخیص و دعوت هیأت مدیره انجمن به عنوان عضو افتخاری انجمن تعیین می‌گردند.

تنها عضو افتخاری انجمن تاکنون آقای دکتر محمد سپهری راد می‌باشد.