عضویت دائم

تاریخ انتشار: 1402/07/13
بازدید: 86

عضویت دائم حقیقی

اعضاء

آقای علی موّفقی اردستانی، عضو پیوسته
آقای وحید مجیدی، عضو پیوسته
آقای امیر خاوران، عضو پیوسته
خانم لادن جزی، عضو پیوسته
آقای علیرضا خلیلیان، عضو پیوسته
آقای داریوش نیک‌نام، عضو پیوسته
آقای کاوه قطبی نژاد عضو پیوسته 
آقای روزبه درویش روحانی عضو پیوسته

عضویت دائم حقوقی

اعضاء

شــرکت توســعه و تجهیز فدک رایان
شــرکت تجارت ســرور ماندگار
شرکت گلرنگ سیستم
شرکت ندا رایانه
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرکت داده ورزی فرادیس البرز
شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان کیش
شرکت اطلاع‌رسانی پیوند داده‌ها
شرکت توســعه فناوری اطلاعات جهان‌افزار نوین
شرکت پرداخت الکترونیک سداد
شرکت رایانه همراه کیان
شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و اصلیت ماندگار
شرکت نویان ابرآروان
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
شرکت مهر ماشین
شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان
شرکت کاوان فناوران آوند
شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند
شرکت پرنده های هدایت پذیر از دور 
شرکت گروه فناوری و اطلاعات و ارتباطات هیواتک
شرکت پدیسار انفورماتیک
شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا
شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان 
شرکت نوین داده پرداز روناش
شر کت مهندسی نرم افزاری گلستان 
شرکت بهسازان ملت
شرکت پردازش رایان پژواک
شرکت مبنا داده ارتباط شبکه (مدانت)
شرکت الماس رایان ایرانیان 
شرکت همراهان سیستم گوهر 
شرکت روند تازه
شرکت توسعه فن افزار توسن 
شرکت نوین آوازه گران فرا وب
شرکت راه آرمان مهرنیکان
شرکت داده پردازان پرسیس پویا
شرکت مهندسی مفتاح رایانه افزار 
شرکت فناوران کوشای صدرا
شرکت سابین تجارت آریا
شرکت افق توسعه و نوآوری مانا