معرفی و نحوه شکل‌گیری گروه‌های تخصصی

تاریخ انتشار: 1402/07/13
بازدید: 1048

در صورتی که عده‌ای از اعضای انجمن علاقه‌مند به یک حوزه تخصصی در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر باشند، انجمن اقدام به تأسیس گروه تخصصی در آن زمینه و تهیه بودجه مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های آن گروه می‌نماید. اعضای گروه‌های تخصصی انجمن در جلسات و گردهمایی‌های خود به ارائه سخنرانی، انتقال تجربیات و هرگونه بحث تخصصی دیگر در موضوع آن گروه می‌پردازند. سرپرست هر گروه تخصصی که مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های گروه و ارتباط با هیأت مدیره انجمن را دارد از سوی انجمن تعیین می‌گردد.

انجمن انفورماتیک ایران تاکنون  گروه تخصصی به نام‌های زیر تأسیس نموده است:

  1. راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  2. هوش مصنوعی
  3. معماری سازمانی
  4. محاسبات و سامانه‌های توزیع‌شده
  5. زنجیره‌های بلوکی