نحوه شکل‌گیری

تاریخ انتشار: 1402/07/13
بازدید: 770

در صورتی که عده‌ای از اعضای انجمن علاقه‌مند به یک حوزه تخصصی در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر باشند، انجمن اقدام به تأسیس گروه تخصصی در آن زمینه و تهیه بودجه مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های آن گروه می‌نماید. اعضای گروه‌های تخصصی انجمن در جلسات و گردهمایی‌های خود به ارائه سخنرانی، انتقال تجربیات و هرگونه بحث تخصصی دیگر در موضوع آن گروه می‌پردازند. سرپرست هر گروه تخصصی که مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های گروه و ارتباط با هیأت مدیره انجمن را دارد از سوی انجمن تعیین می‌گردد.

انجمن انفورماتیک ایران تاکنون چهار گروه تخصصی را به نام‌های زیر تأسیس نموده است:
1- راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
2- هوش مصنوعی
3- معماری سازمانی
4- محاسبات و سامانه‌های توزیع‌شده