درباره انجمن

تاریخ انتشار: 1402/03/28
بازدید: 1155

پیشینه شکل گیری

ایده تأسیس انجمن انفورماتیک ایران در سال 1356 مطرح و متعاقب آن اساسنامه‌ای برای آن تدوین و پیشنهاد شد. پس از بحث‌ها و تبادل نظرهای شفاهی و کتبی از جانب افراد علاقه‌مند، یک جلسه عمومی در تاریخ 28 شهریور 1357 تشکیل شد و در آن ضمن بحث درباره اساسنامه، نام فعلی انجمن (به جای نام «انجمن کامپیوتر ایران» که قبلاً پیشنهاد شده بود)، مصوب شد. علاوه بر آن، یک گروه هفت نفری با اختیار تام برای پیگیری کارهای انجمن تا مرحله ثبت و تشکیل اولین مجمع عمومی بر طبق اساسنامه انتخاب شدند. این افراد عبارت بودند از:

محمد جواد اشجعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

زنده یاد مرتضی انواری، مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر

لطفعلی بخشی، دانشگاه آزاد ایران

ابراهیم بهجت، شرکت رایزنی هدابن

بهروز پرهامی، دانشگاه صنعتی تهران

حسین جعفری فشارکی، شرکت ایریتک

احمد مرآت‌نیا، دانشگاه صنعتی تهران

گروه منتخب پس از چند ماه کار مداوم، بالاخره با تشکیل جلسه‌ای در تاریخ 27 خرداد 1358، رسماً «انجمن انفورماتیک ایران» را معرفی و فعالیت‌های اصلی آن را آغاز کردند.