ارتباط با ما

تاریخ انتشار: 1402/03/28
بازدید: 1659

تهران - خیابان وصال شیرازی - پایین‌تر از چهارراه طالقانی - کوچه شفیعی - پلاک 5 - طبقه سوم - واحد 7
            

تلفن تلفن: 66412976 - 21 - 98+

نمابر نمابر: 89788470 - 21 - 98+

پست الکترونیکی پست الکترونیکی: info@isi.org.ir

تلگرام تلگرام: ISI_news

 اینستاگرام: informaticssocietyofiran@

 واتساپ: انجمن انفورماتیک ایران

نام و نام خانوادگی
نشانی الكترونیكی
آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
mashayekh@isi.org.ir
آقای دکتر اسلام ناظمی
nazemi@sbu.ac.ir
آقای سید ابراهیم ابطحی
abtahi@sharif.ir
آقای مهندس سید علی آذرکار
ali.azarkar@pdpsoft.com
آقای مهندس محمد حسن محوری
mh.mehvari@gmail.com
آقای دکتر علیرضا باقری
ar.bagheri@gmail.com
آقای دکتر علیرضا خلیلیان
akhalilian@gmail.com