اساسنامه انجمن انفورماتیک ایران

تاریخ انتشار: 1402/03/28
بازدید: 1283

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

 

 فصل اول – کلیات

ماده 1) نام انجمن

نام انجمن «انجمن انفورماتیک ایران» است که در این اساسنامه «انجمن» نامیده می‌شود.

ماده2) هدف انجمن

هدف از تشکیل انجمن انفورماتیک ایران عبارت است از:

الف) ترویج کاربردهای صحیح انفورماتیک از طریق تدوین و پیشنهاد استانداردهای علمی، فنی حرفه‌ای، بررسی تاًثیر تکنولوژی کامپیوتر بر روی وضع اجتماع و محیط زیست، آشنا کردن افراد جامعه با محاسن و خطرات استفاده از کامپیوتر و کمک در وضع قوانین حمایتی و حفاظتی مربوط به انفورماتیک و کاربردهای آن.

ب) بالا بردن سطح دانش درانفورماتیک از طریق کمک به بهبود کیفیت آموزش، توسعه و تشویق فعالیت‌های پژوهشی، کوشش در جهت همکاری متقابل با مراکز علمی، صنعتی و اجرایی و ایجاد ارتباط بین متخصصان  این رشته به منظور همکاری و تبادل افکار.

ماده3) نوع انجمن

انجمن موسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیاًت مدیرهُ آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 4) حوزه فعالیت

مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 5 ) مدت فعالیت

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم – وظایف و فعالیت‏ها

ماده 6) به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده 2 این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

6-1 انتشارات: برای نیل به هدف‌های مذکور در ماده 2، انجمن می‌تواند به تهیه خبر نامه، مجلات علمی، کتاب‌های مربوط به انفورماتیک و سایر انتشاراتی که در حدود فعالیت‌های انجمن باشد اقدام کند.

6-2 مجامع علمی: برای نیل به هدف‏های مذکور در ماده 2، انجمن می‌تواند با همکاری انجمن‌ها و سازمان‌های دیگر، به تشکیل سخنرانی‏ها، سمینارها و کنفرانس‏های علمی، آموزشی، تخصصی و پژوهشی ملی و بین‌المللی اقدام کند.

6-3 آموزش: برای نیل به هدف‏های مذکور در ماده 2، انجمن می‌تواند با همکاری مراکز آموزشی کشور به طرح‏ریزی و ارزیابی برنامه‌های آموزشی انفورماتیک و برگزاری دوره‌های تخصصی اقدام کند.

6-4 ارزیابی تخصص‏ها: برای نیل به هدف‏های مذکور در ماده 2، انجمن می‌تواند از طریق برگزاری امتحان‏های تخصصی و ارزیابی تخصص‏ها، مدارک تحصیلی و تجربیات، با سازمان‏های مسئول در طبقه‌بندی تخصص‏ها و مشاغل انفورماتیک همکاری کند.

6-5 پژوهش: برای نیل به هدف‏های مذکور در ماده 2، انجمن می‌تواند با موسسات و سازمانهای مسوُول حمایت و ارزیابی و تشویق فعالیت‌های پژوهشی همکاری کند و نیز رأساً از طریق اعطای جایزه و تقدیرنامه در این زمینه اقدام نماید.

6-6 توسعه همکاری: برای نیل به هدف‏های مذکور در ماده 2، انجمن می‌تواند از طریق تشویق مبادلات علمی، فنی و نیروی انسانی و نیز کمک در وضع استانداردهای لازم، در جهت توسعه همکاری بین مراکز علمی، صنعتی و اجرایی کشور فعالیت نماید.

 

فصل سوم – عضویت

ماده 7) انواع عضویت

اعضای انجمن بر شش نوع هستند:

• پیوسته

• وابسته

• دانشجویی

• حقوقی

• افتخاری

• برجسته

7-1 عضویت پیوسته: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی، حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم یا مهندسی کامپیوتر و رشته‌های وابسته (به تشخیص کمیته عضویت)

7-2 عضویت وابسته: شخص حقیقی فعال در رشته انفورماتیک یا کاربردهای آن (یا یکی از رشته‌های وابسته به تشخیص کمیته عضویت انجمن) دارای حداقل مدرک کارشناسی

تبصره: با 3 سال سابقه عضویت و درخواست کتبی و با توجه به سابقه فعالیت (به تشخیص کمیته عضویت انجمن) عضو وابسته به عضو پیوسته تبدیل می‌شود.

7-3 عضویت دانشجویی: شخص حقیقی مشغول به تحصیل در رشته علوم یا مهندسی کامپیوتر و دیگر رشته‌های وابسته در یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی معتبر داخل و یا خارج از کشور با گواهی دانشگاه مربوطه

7-4 عضویت حقوقی: موسسه یا سازمانی که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و کاربردی مربوط فعالیت دارد.

7-5 عضویت افتخاری: شخص حقیقی با سابقه درخشان آموزشی، پژوهشی و علمی در رشته انفورماتیک، یا سابقه فعالیت‌های سازنده در زمینه فناوری اطلاعات و یا کمک‏های عمده در پیشبرد هدف‌های انجمن با تشخیص و دعوت هیأت مدیره انجمن.

7-6 عضویت برجسته: شخص حقیقی دارای حداقل پنج سال سابقه عضویت پیوسته در انجمن و خدمات ارزنده در کمک به پیشبرد هدف‏های انجمن با تاُیید هیأت مدیره انجمن.

تبصره 1: افراد با درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 7-1 می‌توانند با تشخیص کمیته عضویت به عضویت پیوسته انجمن درآیند‌.

تبصره 2 : اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 8) حق عضویت

هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری و برجسته انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 9) خاتمه عضویت

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

9-1: استعفای کتبی

9-2: عدم پرداخت حق عضویت سالانه

9-3: عدم صلاحیت عضو به تشخیص هیأت مدیره انجمن

 

فصل 4 – ارکان انجمن

 ماده 10) ارکان اصلی عبارتند از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیأت مدیره

ج) بازرس

 

الف) مجمع عمومی

ماده 11) مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته، افتخاری و برجسته به صورت مجمع عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

11-1: مجمع عمومی عادی هر سال یکبار قبل از تیرماه با دعوت کتبی هیأت مدیره تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف به‌علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آرا معتبر است.

11-2: مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء پیوسته تشکیل می‌شود.

11-3: برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی، حضور اکثریت اعضاء مجمع مدیره لازم است.

11-4: در صورتیکه جلسه مجمع عمومی در دعوت اول رسمیت نیابد، هیأت اجرایی بلافاصله اقدام به دعوت مجدد مجمع با فاصله حداقل 20 روز می‌کند در این صورت جلسه دوم، به تعداد حاضر رسمیت می‌یابد. در ضمن، اخذ آراء می‌تواند به صورت مکاتبه‌ای – براساس آئین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی یا اگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ایشان باید در اگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده مانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو-سوم آراء معتبر است.

ماده 12) وظایف مجمع عمومی 

الف) مجمع عمومی عادی 

• انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

• تصویب خط مشی انجمن

• بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأُت مدیره و بازرس (بازرسان)

• تعیین میزان حق عضویت

• عزل هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

• بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌حساب درآمدها و هزینه‌های سال گذشته وبودجه سال آتی انجمن

ب) مجمع عمومی فوق‏العاده

• تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نماینده تام‌الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می‌یابد.

تبصره 2: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

پ) هیأت مدیره

ماده 13) هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج عضو اصلی (رئیس، نائب رئیس، دبیر، خزانه‌دار و یک عضو اصلی دیگر) و دو عضو علی‌البدل است که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته و افتخاری و برجسته انجمن انتخاب می‌شوند.

13-1: هیچ یک از اعضاء نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

13-2: حداکثر دو عضو مشمول بند 13-1 در صورت کسب بیش از سه-چهارم  آراء حاضران در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

13- 3 عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

13-4: هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با راُی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

13-5: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه‌دار انجمن همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیأت‌مدیره یا دبیر انجمن معتبر است.

13-6: هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

13-7: جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

13-8: کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

13-9: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسه ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

13-10: در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‏البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

13-11: شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 14) هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

14-1: اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

14-2: تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن‏ها

14-3: هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

14-4: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

14-5: تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورت‌ حساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

14-6: اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

14-7: انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع عمومی داخلی و خارجی

14-8: اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن

14-9: جلب هدایا و کمک‌های مالی

14-10: اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

14-11: اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

14-12: ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

14-13: هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره : هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت.

ت) بازرس (بازرسان)

ماده 15) مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفررا به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می‌نماید.

تبصره : انتخابات متعدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده16) وظایف بازرس (بازرسان) به شرح زیر است:

16-1: بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

16-2: بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

16-3: گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

 

فصل پنجم – گروه های علمی انجمن 

ماده17) انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره برای آنها تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازند:

1) گروه‌های تخصصی: برای ایجاد تماس هرچه بیشتر بین آن دسته از اعضای انجمن که دارای علایق مشابه هستند و نیز توسعه امکان فعالیت‌های تخصصی به شرط ابراز تمایل از سوی اعضای علاقمند به فعالیت در زمینه‌های تخصصی به تصویب هیأت مدیره اقدام به تشکیل گروه‌های تخصصی خواهد شد.

2) کمیته آموزش و پژوهش: برای نیل به هدف‌های مذکور در ماده 2 این اساسنامه انجمن می‌تواند با همکاری مراکز آموزشی انفورماتیک و برگزاری امتحان‌های تخصصی و ارزیابی تخصص‌ها، مدارک تحصیلی و تجربیات با سازمانهای مسئول در طبقه‌بندی تخصص‌ها و مشاغل انفورماتیک همکاری کند. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی از مسئولیت‌های این کمیته است.

3) کمیته انتشارات: برای نیل به هدف‌های مذکور در ماده 2 این اساسنامه انجمن می‌تواند به تهیه خبرنامه، مجلات علمی، کتاب‌های مربوط به انفورماتیک و سایر انتشاراتی که در حدود فعالیت‌های انجمن باشند اقدام کند. انتشار هر گونه مطبوعه‌ای پس از اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت.

4) کمیته عضویت و آمار و اطلاعات: مسئول بررسی تقاضای عضویت، تصمیم‌گیری در مورد آنها و نگهداری سوابق اعضاء و دیگر اطلاعات مورد نیاز بخش‌ها و گروه‌های تخصصی و کمیته‌های انجمن می‌باشد‌.

5) کمیته روابط عمومی: مسئول ایجاد ارتباط بین سازمان مرکزی انجمن، شعبه‌های آن و اعضاء و از طرف دیگر به منظور ایجاد هماهنگی و تأمین همکاری‌های لازم.

6) کمیته گردهمایی‌های علمی: مسئول برنامه‌ریزی و برگزاری سخنرانی‌های علمی و همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی می‌باشد.

تبصره: انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود نیز می‌باشد. 

 

فصل ششم – بودجه و موارد متفرقه 

 

ماده 18) منابع مالی انجمن عبارتند از:

18-1 حق عضویت اعضاء

18-2 درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره و فروش کتب و نشریات علمی

18-3 دریافت هدایا و کمک‌ها

18-4 کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 2 این اساسنامه خواهد شد.

ماده19) درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‏های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 20) کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

ماده 21) هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند  مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده22) کلیه مدارک و پرونده‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 23) هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 24) انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت‌های سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده25) در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارائی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موُسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 26) این اساسنامه مشتمل بر 6 بخش، 26 ماده، 48 زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 22/07/1392 مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تصویب رسید و از آن پس قابل اجرا است. اساسنامه اولیه انجمن در شهریور ماه 1357 تدوین گردید و برای مدت 5/4 سال ملاک عمل بود. سپس با تعویض ماده 25 (که در قبلی آن به تأسیس انجمن مربوط می‌شد) و تغییرات جزئی در موارد 2 و 19 اساسنامه جدید در بهمن ماه 1361 با راُی کتبی به تصویب اعضای انجمن رسید و از ابتدای سال 1362 به موقع اجرا درآمد. متعاقباً با تغییر در موارد 4 و 25و 26 اساسنامه جدید در آبان ماه 1364 با راُی کتبی به تصویب اعضای انجمن رسید و از ابتدای سال 1365 به موقع اجرا گذاشته شد. پس با تغییراتی که در موارد 3 و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 25 و 26 و 28 اساسنامه به عمل آمد اساسنامه جدید در آبان ماه 1367 به تصویب مجمع عمومی رسید و از آن پس به مرحله اجرا درآمد.