انواع عضویت

تاریخ انتشار: 1402/07/10
بازدید: 2429

طبق اساسنامه انجمن انفورماتیک ایران، انواع عضویت در آن به دو شکل حقیقی و حقوقی امکانپذیر است.

الف) اعضای حقیقی
به شخصی که به یکی از پنج شکل زیر به عضویت انجمن درآید، عضو حقیقی گفته می‌شود.
عضویت پیوسته: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم یا مهندسی کامپیوتر و رشته‌های وابسته (به تشخیص کمیته عضویت) باشند.

عضویت وابسته: شخص حقیقی فعال در رشته انفورماتیک یا کاربردهای آن (یا یکی از رشته‌های وابسته به تشخیص کمیته عضویت انجمن)
تبصره: با 3 سال سابقه عضویت و درخواست کتبی و با توجه به سابقه فعالیت (به تشخیص کمیته عضویت انجمن) عضو وابسته به عضو پیوسته تبدیل می‌شود.

عضویت دانشجویی: شخص حقیقی مشغول به تحصیل در رشته کامپیوتر در یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی معتبر داخل و یا خارج از کشور با گواهی دانشگاه مربوطه.

عضویت افتخاری: شخص حقیقی با سابقه درخشان آموزشی، پژوهشی و علمی در رشته انفورماتیک، یا سابقه فعالیت‌های سازنده در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و یا کمک‌های عمده در پیشبرد هدف‌های انجمن با تشخیص و دعوت هیئت مدیره انجمن.

عضویت برجسته: شخص حقیقی دارای حداقل پنج سال سابقه عضویت در انجمن و خدمات ارزنده در کمک به پیشبرد هدف‌های انجمن با تأیید هیئت مدیره انجمن.

مزایای عضویت حقیقی

دریافت نسخه‌های الکترونیکی نشریه گزارش کامپیوتر به صورت رایگان

شرکت در گردهمائی‌ها و رویدادهای و تخصصی انجمن به صورت رایگان

برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء در سمینارها، کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی انجمن

برخورداری از تخفیف ویژه اعضاء جهت خرید کتاب‌ها و سایر انتشارات انجمن

اطلاع‌رسانی گردهمایی‌ها و رویدادهای علمی انجمن از طریق خبرنامه الکترونیکی انجمن
حق عضویت اعضای حقیقی
طبق آخرین مصوبه مجمع عمومی انجمن، حق عضویت سالانه اعضای حقیقی به شرح زیر تعیین شده است:

عضویت پیوسته
    1،000،000 ریال
عضویت وابسته
    1،000،000 ریال
عضویت دانشجویی
500،000 ریال

عضویت دائم
20،000،000 ریال


ب) اعضای حقوقی

به مؤسسه یا سازمانی که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و کاربردی مربوط فعالیت دارد، عضو حقوقی گفته می‌شود. 
مزایای عضویت حقوقی

 دریافت لوح عضویت در انجمن انفورماتیك ایران

درج نام و نشان تجاری اعضای حقوقی انجمن در نشریه گزارش كامپیوتر (از زمان عضویت و در كلیه شماره‌های نشریه و به صورت طبقه‌بندی شده بر حسب موضوع فعالیت اعضای حقوقی)

درج نام، پیوند وبگاه و نشان تجاری اعضای حقوقی انجمن در وبگاه انجمن

عضویت حقیقی  2 نفر از اعضای شرکت در انجمن انفورماتیک ایران به‌صورت رایگان

امكان استفاده از نشان عضو حقوقی انجمن انفورماتیك ایران، در سربرگ و كارت ویزیت

دریافت اطلاعیه گردهمایی علمی انجمن از طریق خبرنامه الکترونیکی انجمن

 دریافت نشریه گزارش كامپیوتر به صورت رایگان

شركت همکاران و افرادی از عضو حقوقی در گردهمایی‌های علمی ماهیانه انجمن به صورت رایگان
اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند 5 نفر از همكاران خود را برای حضور رایگان در هر یك از اینگونه سمینارها و گردهمایی‌های علمی معرفی نمایند.

شركت در گردهمایی‌های گروه‌های تخصصی انجمن  به صورت رایگان

هر یك از گروه‌های تخصصی انجمن انفورماتیك ایران در طی سال تعدادی سمینار و گردهمایی تخصصی برگزار می‌كنند كه اعضاء حقوقی انجمن می‌توانند 5 نفر از همكاران خود را (این افراد در هر جلسه می‌توانند متفاوت باشند) برای حضور در اینگونه برنامه‌ها معرفی نمایند. پیش‌بینی می‌شود كه هر ساله علاوه بر سمینارهای علمی ماهیانه انجمن، بیش از 30 مورد سمینار یا گردهمایی تخصصی علمی نیز توسط گروه‌های تخصصی برگزار گردد. لذا پیش‌بینی می‌شود كه اعضاء حقوقی انجمن بتوانند صرفاً با پرداخت حق عضویت سالیانه، حداقل (2،000،000 ریال) از 200 « نفر مورد» سمینار آموزشی، به طور رایگان بهره‌مند گردند.
حق عضویت اعضای حقوقی
طبق آخرین مصوبه مجمع عمومی انجمن، حق عضویت سالانه اعضای حقوقی به شرح زیر تعیین شده است:

عضویت حقوقی     15،000،000 ریال
عضویت حقوقی دائم     150،000،000 ریال

مدارک لازم جهت عضویت حقیقی در انجمن انفورماتیک ایران

تکمیل فرم عضویت اولیه یا تمدید عضویت و ارسال آن از طریق رایانامه info@isi.org.ir 

پرداخت حق عضویت سالانه

تصویر عکس 4*3 

تصویر مدرک تحصیلی یا کارت دانشجوئی جهت عضویت دانشجویی

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی در انجمن انفورماتیک ایران

تکمیل فرم عضویت اولیه یا تمدید عضویت و ارسال آن از طریق رایانامه member@isi.org.ir 

پرداخت حق عضویت سالانه

تصویر لوگوی شركت جهت چاپ در مجله گزارش كامپیوتر و وبگاه انجمن

انتخاب یكی از موارد زیر به‌عنوان حوزه فعالیت شركت:

اعضای حقوقی فعال در حوزه راه‌حل‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان و نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی

اعضای حقوقی فعال در حوزه بانكی و بانكداری الكترونیكی

اعضای حقوقی فعال در حوزه نرم‌افزارهای كاربردی

اعضای حقوقی فعال در حوزه اینترنت و پورتال‌ها

اعضای حقوقی فعال در حوزه شبكه و سخت‌افزار

اعضای حقوقی فعال در حوزه مدیریت پروژه

اعضای حقوقی بهره‌بردار از فناوری اطلاعات

اعضای حقوقی فعال در حوزه آموزش و پژوهش

اعضای حقوقی فعال در حوزه مشاوره

شماره حساب انجمن: بانک صادرات 0101474224004 به نام انجمن انفورماتیک ایران
شماره شبا: IR760190000000101474224004
شماره کارت: 7220-9001-6919-6037