اعضای برجسته

تاریخ انتشار: 1402/07/13
بازدید: 995

بر طبق اساسنامه انجمن، اشخاص حقیقی دارای حداقل 5 سال سابقه عضویت در انجمن و خدمات ارزنده در کمک به پیشبرد هدف‌های انجمن با تأیید هیئت مدیره انجمن به عنوان عضو برجسته انجمن تعیین می‌گردند.

تاکنون 15 نفر زیر به عنوان عضو برجسته انجمن تعیین گشته‌اند:

1. آقای دکتر بهروز پرهامی
2. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ
3. آقای مهندس محمد میرزا عبداللهی
4. آقای سید ابراهیم ابطحی
5. آقای مهندس سید حسین رضوی
6. آقای مهندس محمد حسن محوری
7. آقای علی پارسا
8. آقای دکتر لطف‌علی بخشی
9. آقای دکتر محمد صنعتی
10. آقای مهندس احمد مرآت نیا
11. آقای مهندس نصرالله جهانگرد
12. آقای مهندس ناصرعلی سعادت

13. آقای دکتر اسلام ناظمی

14. آقای سیّد محمدتقی روحانی رانکوهی

15. آقای دکتر محسن صَدیقی مُشکِنانی