کمیته‌ها

تاریخ انتشار: 1402/03/28
بازدید: 1321

ارائه خدمات و پیگیری فعالیت‌های انجمن توسط کمیته‌های مختلف آن صورت می‌گیرد. هر کمیته از تعدادی عضو داوطلب تشکیل شده و توسط یکی از اعضای هیئت مدیره سرپرستی می‌شود. هیئت مدیره مسئولیت ایجاد هماهنگی در کار کمیته‌ها و تعیین برنامه‌ها و خط مشی کلی انجمن را به عهده دارد. 

در حال حاضر پنج کمیته به فعالیت‌های اشاره شده در ذیل مشغول هستند (1399-1402):

کمیته عضویّت، آمار و اطّلاعات

سرپرست: آقای مهندس سیّدعلی آذرکار  (ali.azarkar@pdpsoft.com)

فعّالیّت‌ها

فعالیت در زمینه معرفی انجمن و جذب اعضای جدید

پذیرش اعضا و صدور کارت‌های عضویت

تهیه و نگهداری فهرست اسامی، نشانی‌ها و سایر مشخصات اعضای انجمن و حفظ ارتباط با ایشان

کمیته روابط عمومی

سرپرست: آقای مهندس سیّدعلی آذرکار  (ali.azarkar@pdpsoft.com)

فعّالیّت‌ها

برگزاری گردهمایی‌های مختلف شامل کنفرانس‌های علمی و مجامع عمومی

ایجاد ارتباط با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف، از جمله مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی

ایجاد ارتباط بین مرکز انجمن و اعضای رابط و شعب انجمن در شهرستان‌ها


کمیته فعّالیّت‌های علمی

سرپرست: آقای دکتر اسلام ناظمی (eslam.nazemi@yahoo.com)

فعّالیّت‌ها

برنامه‌ریزی و تهیه گزارش‌ سخنرانی‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی

تشویق مبادلات علمی، فنی و نیروی انسانی بین سازمان‌های فعال در امور انفورماتیک

حمایت، تشویق و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی

نگاهداری کتابخانه و مرکز اسناد انجمن

بررسی و کمک در وضع پذیرش استانداردهای مربوط به انفورماتیک

گردآوری و پیشنهاد واژه‌های فارسی مناسب در انفورماتیک

کمیته انتشارات

سرپرست: آقای مهندس ابراهیم نقیب‌‏زاده مشایخ (mashayekh@isi.org.ir)

فعّالیّت‌ها

انتشار نشریه علمی گزارش کامپیوتر

بررسی مقالات یا سایر مطالب علمی یا خبری دریافت شده برای نشریات انجمن

مشارکت در تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌ها

تهیه و انتشار واژه‌نامه انفوماتیک و دیگر کتاب‌های مرجع

فروش نشریات انجمن و قبول اشتراک و آگهی برای درج در گزارش کامپیوتر

کمیته آموزش و پژوهش

سرپرست: آقای مهندس سیّد ابراهیم ابطحی (abtahi@sharif.ir)

فعّالیّت‌ها

تشکیل سمینار و میزگرد برای اعتلای برنامه‌ها و تعیین سیاست‌های آموزشی در انفورماتیک

تدوین و ارزیابی برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف

همکاری در ارزیابی مدارک تحصیلی و تخصص‌ها

همکاری با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف در برگزاری دوره‌های آموزشی در انفورماتیک

شناسایی و ارزیابی منابع و امکانات آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی