اعلامیه شماره 208

تاریخ انتشار: 1398/08/18
بازدید: 101
گروه راهبری و مديريت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران برگزار می کند
تدوین و برگزاری دوره‌های سفارشی آموزش سازمانی

گروه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیك ایران آمادگی خود را به‌منظور تدوین و برگزاری دوره‌های آموزشی خاص برای سازمان‌ها و موسسات (دولتی و غیر دولتی) كه تمایل به برگزاری دوره اختصاصی برای مدیران، كارشناسان و كاركنان فناوری اطلاعات خود را دارند، اعلام می‌نماید.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.