اعلامیه شماره 219

تاریخ انتشار: 1398/08/18
بازدید: 110
کتاب پیدایش مهندسی نرم افزار


از طرف انجمن انفورماتیک ایران منتشر شد.
برای خرید با دفتر انجمن (3-88861421) تماس بگیرید.