اعلامیه شماره 232

تاریخ انتشار: 1398/08/18
بازدید: 160
گروه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در راستای اهداف انجمن انفورماتیک ایران دعوت به همکاری می نماید

لینک اطلاعات: دانلود