انتشار خبرنامه شماره 73 انجمن آموزش مهندسی ایران

تاریخ انتشار: 1401/11/01
بازدید: 295

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 73 مربوط به دی ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.