درگذشت دکتر عباس نوذری

تاریخ انتشار: 1401/12/01
بازدید: 426

با کمال تاسف به آگاهی می‌رساند که آقای دکتر عباس نوذری دالینی، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه علوم رایانشی، به‌دنبال یک بیماری جانکاه، جان به جان آفرین تسلیم کرد و به سرای باقی شتافت. ضمن عرض تسلیت به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، به آگاهی می‌رساند که از این پس آقای دکتر محمد گنج تابش، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، مسئولیت سردبیری این فصلنامه را بر عهده خواهند داشت.