برگزاری وبینار «پایه‌گذاری ستون‌های بانک دیجیتال BIAN»

تاریخ انتشار: 1402/08/07
بازدید: 205

چهارمین وبینار سال 1402 گروه تخصصی معماری سازمانی با موضوع «معماری کسب‌و‌کار در مقابل تحلیل کسب‌و‌کار؛ تقابل یا هم‌افزایی»

چهارمین وبینار سال 1402 گروه تخصصی معماری سازمانی با موضوع «معماری کسب‌و‌کار در مقابل تحلیل کسب‌و‌کار؛ تقابل یا هم‌افزایی» 

تاریخ دوشنبه 24 مهر 1402 ساعت 18:00 تا 20:00 از طریق ایسمینار برگزار خواهد شد

بانک‌ها بیش از بسیاری از صنایع دستخوش تغییرات بنیادی شده‌اند و در آینده نیز در معرض تغییرات بنیادی هستند. بخشی از این تغییرات به علت ظهور بازیگران جدید هست که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و با اتخاذ مدل‌های کسب‌و‌کار نوآورانه بخشی از بازار را به خود تخصیص داده‌اند. بانک‌های سنتی برای مواجهه با این تحولات چه استراتژی باید اتخاذ کنند تا در گام اول به بقای خود ادامه دهند و در گام بعد رشد کرده و توسعه یابند؟ در این وبینار ضمن پرداختن به ابعاد مختلف تحولات حادث شده و تشریح پارادایم نوظهور، با کمک معماری مرجع BIAN سعی می‌شود به ارائه راه‌های انطباق با پارادایم دیجیتال پرداخته شود.

آدرس کوتاه شده: https://isi-ea.ir/s/mfaXe9