زندگی و نوآوری‌های پانزده دانشمند علوم رایانه

بزرگان دانش رایانه

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 115

قیمت : 60,000 تومان
     بزرگان دانش رایانه
     زندگی و نوآوری‌های پانزده دانشمند علوم رایانه
     نویسنده : دنیس الیوت
     مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ