پیدایش مهندسی نرم‌افزار

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 373


         پیدایش مهندسی نرم‌افزار
        نویسنده: اِدگار.جی دی لایت
        مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

           به اتمام رسیده است.