کار عمیق

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 761

قیمت : 35,000 تومان
          کار عمیق
          چاپ چهارم
          نویسنده : کَل نیوپورت
          مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ