مهارت‌های نرم

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 534

          مهارت‌های نرم
          چاپ اول
          نویسنده : جان سانمِز
          مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

           به اتمام رسیده است.