25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی

تراوش‌های ذهنی

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 360

قیمت : 70,000 تومان
          تراوش‌های ذهنی
          چاپ اول
          نویسنده : گروه نویسندگان
          ویراستار : جان بروکمن
          مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ