ده چشم انداز برای آینده

هوش مصنوعی در سال 2041

تاریخ انتشار: 1402/08/19
بازدید: 544

قیمت : 120،000 تومان
          هوش مصنوعی در سال 2041
          چاپ دوم
          نویسنده : کای‌فو لی - چِن کیوفان
          مترجم : ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ