تجدیدطراحی وبگاه انجمن

تاریخ انتشار: 1402/09/06
بازدید: 244

به دلیل وجود محدودیت‌هایی در وبگاه قبلی انجمن، وبگاه جدیدی طراحی و جایگزین وبگاه قبلی گردیده است. اطلاعات وبگاه قبلی به تدریج در حال بارگذاری در وبگاه جدید هستند و امید است وبگاه جدید به زودی تکمیل گردد و مورد رضایت اعضا گرامی انجمن قرار گیرد.