انتشار شماره 30 مجله علوم رایانشی

تاریخ انتشار: 1402/10/26
بازدید: 307

بنا بر اطلاع روابط عمومی انجمن انفورماتیک ایران، شماره 30 مجله علوم رایانشی (پاییز 1402) منتشر شد.

شماره اخیر و پیشین این مجله در آدرس https://csj.isi.org.ir در دسترس علاقه‏مندان است. در این شماره ۶ مقاله با عناوین زیر به چاپ رسیده است:

•    استفاده از تجزیه و تحلیل گزارش در ارائه مدلی از سیستم‌های خودترمیمی در برابر حملات ایستا و پویا 
•    بررسی اثرات توابع هدف RPL در برداشت انرژی حسگرهای مجهز به ترموالکتریک
•    ارائه مدل‌های پیش‌بینی از شاخص‌های مالی با استفاده از رگرسیون و شبکه‌های عصبی
•    تحلیل احساسات متون انگلیسی با استفاده از مدل‌های ترکیبی یادگیری عمیق
•    الگوریتمی برای ‌رنگ‌آمیزی همسایه-مکان‌یاب ‌درخت‌ها
•    یک الگوریتم تقریبی برای حل مسئله تابع احاطه‌گر ایتالیایی روی گراف‌ها

لازم به ذکر است که به موجب نامۀ شمارۀ  127808/18/3مورخ 1394/06/30 مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست انجمن انفورماتیک ایران برای انتشار این مجلۀ در جلسۀ کمیسیون نشریات علمی مورخ 1394/06/04مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچنین مجلّۀ علوم رایانشی در ارزیابی سال 1401 نشریات علمی، موفق به کسب رتبۀ (ب) شده است.