برگزاری چهل و پنجمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران

تاریخ انتشار: 1403/02/05
بازدید: 150

در چهل و پنجمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران که در خردادماه امسال برگزار خواهد شد، انتخابات اعضای هیئت مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی قرار دارد. بدین وسیله از آن دسته اعضای پیوسته انجمن (ترجیحا اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها) که داوطلب عضویت در هیئت مدیره هستند تقاضا می شود اطلاعات خلاصه‌ای شامل سوابق علمی، سوابق کاری و سابقه عضویت و فعالیت‌های خود را در انجمن همراه با عکسی از خود به دفتر انجمن ارسال نمایند.
عضویت در هیئت مدیره انجمن به صورت افتخاری است و نیازمند علاقه‌مندی به فعالیت‌های علمی انجمن و در نظر گرفتن وقتی معادل حداقل 5 ساعت در هفته است. توجه اعضای پیوسته انجمن را به این نکته جلب می کنیم که ادامه و گسترش فعالیت‌های انجمن صرفا از طریق همکاری و حمایت آنان میسر است.