تاریخ جدید برگزاری چهل و پنجمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران

تاریخ انتشار: 1403/03/06
بازدید: 129

چهل و پنجمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران که قرار بود در تاریخ 02/03/1403 برگزار شود، به دلیل اعلام تعطیلی روز چهارشنبه برگزار نشد.

با توجه به هماهنگی‏‌های انجام شده، چهل و پنجمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اول) در تاریخ 23/03/1403 در محل شورای انجمن‏‌های علمی ایران به نشانی تهران، خیابان سیدجمال‌‏الدین اسدآبادی، خیابان سی و پنجم، بعد از تقاطع ابن‏‌سینا، کوچه شهید میرمحمد صادقی پلاک 5 برگزار خواهد شد.

دستور مجمع عمومی عادی سالانه انجمن عبارت است از:
•    گزارش فعالیت‏ های هیئت مدیره
•    انتخاب هیئت مدیره و بازرس قانونی
•    تصویب صورت‏ های مالی
•    تصویب برنامه 5 ساله راهبردی
•    سایر موارد